ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Α.Φ.Μ.:094199960
Γ.Ε.ΜΗ.:32400657000
Μ.Α.Ε.:30968/61/Β/94/07
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Χαλκιδικής
Διεύθυνση:ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Τ.Κ. 63080